Συνεργασία των Περιφερειών Α.Μ.-Θ. – Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας για τον θαλάσσιο τουρισμό