Σύστημα παρακολουθεί εξ αποστάσεως τους παλμούς της καρδίας