Συζητήσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης υπό τον Ρούτε…