Σιζόπουλος για τη διαχείριση της πανδημίας στο Πρωτοσέλιδο