Σκανδαλώδη δάνεια σε πολιτικούς: Διαγραφές εκατομμυρίων ευρώ