Στα χαρακώματα για τις απολύσεις στο κλάδο των τουριστικών λεωφορείων