Στα ύψη οι δείκτες των λυμάτων: Για “τάση” και όχι “βεβαιότητα” κάνουν λόγο οι επιστήμονες