Σταδιακό άνοιγμα της αγοράς απο τις 22 Μαρτίου εξετάζει η Κυβέρνηση