Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ορεστιάδας γαι το ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου