Στην πράξη η δωρεάν μεταφορά των ηλικιωμένων με το eurotaxi από την Π.Ε. Καβάλας