Στο επίκεντρο η Δημωφέλεια | Κριτική για τις απευθείας αναθέσεις