Τα σενάρια και οι δεύτερες σκέψεις για χώρους εστίασης και συναθροίσεις