Ταυτόχρονο δημοψήφισμα με βουλευτικές εκλογές ενέκρινε το Υπουργικό