Ταλαιπωρία επιβατών με το που πάτησαν το πόδι τους στην Κύπρο