Ταλαιπωρία για επιβάτες στο Αεροδρόμιο Λάρνακας (2)