Τι αλλάζει για τους ντόπιους με τη δημιουργία του αυτο/δρομου Τροόδους