Τι αναφέρουν οι γονείς για το μη άνοιγμα των Γυμνασίων