Τι γίνεται με τους έφεδρους που παίρνουν κλήση για παρουσίαση