Το όνομα του αείμνηστου Λευθέρη Αθανασιάδη προτείνετε για μεγάλα έργα