Το ΣΊΓΜΑ και ο Χρύσανθος Τσουρούλλης στην πρώτη γραμμή: Σε πτρώτο πλάνο ΜΕΘ και μαρτυρίες