Το συρματόπλεγμα ενδεχομένως δεν σφράγισε την Νεκρή Ζώνη… όσο θα ήθελαν