«Το Σπίτι του Στρατιώτη» στην λαϊκή αγορά της Καβάλας