Τούρκοι: ”Οι Έλληνες αυξάνουν την θητεία & οι ΗΠΑ χτίζουν βάσεις”