Τουρκία: ”Μόνη εναλλακτική λύση ο Δρόμος του Μεταξιού”!