Τουρκόβρετανική παγίδα-Θέλουν και κυριαρχία και Φυσικό Αέριο