Βασίλης Μαρτζούκος, η μεγάλη μου ανησυχία είναι για την Κύπρο. Βιαζόμαστε χωρίς λόγο