Βγήκαν για ψάρι οικογενειακώς αλλά χωρίστηκαν σε τρία τραπέζια