10 Μαϊου επαναλειτουργούν νηπιαγωγεια-δημοτικά-γυμνάσια