18 κορωνο – εξώδικα για τη συγκέντρωση έξω από το Αρχηγείο