1η Απριλίου: Η μέρα των ελεύθερων ανθρώπων και των ηρώων