5 Χρόνια κλείνει φέτος η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων