Α.Συγκελάκης-Ανάμειξη στα εκπαιδευτικά ζητήματα της Ελλάδας”φωτογραφίζει”η επιστολή στις”ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ”