Αυξημένα ποσοστά σκόνης, οδηγίες για την προστασία