Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, Δεν είναι εύκολα τα πράγματα αλλά γίνονται προσπάθειες. Υπάρχει πρόοδος