Αναμένονται αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο μετά τις πανελλήνιες κινητοποίησεις