Ανοίγουν 19 Απριλίου πιλοτικά Νυμφαία και Προμαχώνας