Ανοίγουν πιλοτικά Νυμφαία Προμαχώνας στις 19 Απριλίου