Ανοίγουν στις 12 Απριλίου τα Λύκεια σε όλη την χώρα