Ανοίγουν τα Λύκεια σε όλη τη χώρα στις 12 Απριλίου