Ανησυχία Υπουργείου Υγείας για άτομα που σπάνε την καραντίνα