Ανταπόκριση από τη Γενεύη: Η αποφυγή του ναυαγίου και τα επόμενα βήματα