Αντίστροφη μέτρηση στη Γαλλία για το άνοιγμα της οικονομίας …