Απαντήσεις από τον Δήμαρχο Καβάλας στο τοπογραφικό της Ακτής Καλαμίτσας και στο πρόστιμο