Αποφάσεις για το πως θα περάσουμε το Πάσχα, δυο μέρες πριν τη Μεγάλη Βδομάδα