Αποκάλυψη:Έτσι θα ανοίξουν φέτος τα Ξενοδεοχεία ΩΡΑ ΑΙΧΜΗΣ