Άτυπη πενταμερής: Η διαδικασία, οι προτάσεις και η επόμενη μέρα