Χιλιάδες Κύπριοι ανάμεσα στους χρήστες που διέρρευσαν τα στοιχεία τους