Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης για εταιρίες security στις δομές μεταναστών