Διαδημοτική μετακίνηση και χωρίς sms μέχρι τις 23:00 από 3 Μαΐου για εστίαση…