Διακόπτει την συνεργασία με το Κόμμα Ενωμένων Κυνηγών η Θεολόγου